Ελλάδα

griechische haikus

von Fitzgerald Kusz
 

bamm landeoonfluuch
olivnhain und am horizond
es meer: hellada

aff dä fähre begrüßd uns
ä schboodz: schäi
dassä widdä dou seid!

wenni in dä fräih assm meer schwimm
schwimmd undä miä affm sand
mei schaddn vuä miä heä

iich möchd ned wissn
wos di welln allers däzähln
es meer waaß meä

bevuä di durisdn eifalln
rauschd dä wind schnell nu
in di bläddä vo di bladanen

im kaphinion auserm klannä
dässlä enn kaffee drinkn
biddä schmeckdä und säiß

wäi lang zirbn di zikadn?
wenns dunkl werd fangäs oo
obbä wenn hörnsn widdä auf?

ä glannä lasdä und hindndraff
laudä gräine bäll vullä zuggäsäißn safd:
dä meloonermoo fährd vobei

ach däi rembetiko-sängerin!
vom keddnraung houds
iä schdimm väloän!

nachm gwiddä bleibd di buchd finsdä
und dann wäi aff amall ä feiäwerk
badsch! dä schrom is widdä dou

kreuzkümmel knoblauch zimd
bfeffä salz nelkn und muskad
und ä brise zuckä: soutzoukakia

di krise is nu lang ned vobei
di taverne woumä eikehrd senn
is edz blouß nu ä ruinä

armä theodorakis!
dei musigg woä brodesd
edz is folklore

ä boä wolkn dreim
am blauä himml dähii:
götter ohne namen

di sunnä ä moo
dä mond ä frau:
des woä iä kosmos

»kalimera« houd dä zeus
zu dä europa gsachd:
»edz bisd ä kontinent«

jedä grieche issä sisyphus
zwischä zwaa schdaa
bleibd gnouch zeid fiä enn ouzo

albert camus: wir müssen uns sisyphus
als einen glücklichen menschen vorstellen

iich koo machn wossi will:
jedä schdaa woui affm berch raufrollä
rolläd widdä roo: es nächsde mall
kummi glei als schdaa aff di weld

edz siichi ä zeidlang
allers widdä mid andre aung
iich hou verzeä dooch affs meer gschaud

zimd aff di abflschnidz
aung zou bamm essn
dann bisd in griechenland

 

© Fitzgerald Kusz, Nürnberg

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert