Deutsch-tschechischer Poesiedialog, Folge 80: DIE RENAISSANCE IN UNS – RENESANCE V NÁS

Klára Hůrková stellt an jedem 17. des Monats interessante lyrische Funde aus ihren beiden Heimatländern Tschechien und Deutschland vor. Sie übersetzt ausgewählte Texte in die jeweils andere Sprache in der Absicht, Ähnlichkeiten und Unterschiede sowie aktuelle Themen und Tendenzen in der Gegenwartslyrik beider Länder herauszustellen. Damit verfolgt sie Spuren einer langen und reichen Kulturtradition, welche durch die fatalen Ereignisse des 20. Jahrhunderts unterbrochen wurde.

 

DIE RENAISSANCE IN UNS – RENESANCE V NÁS

Kaum eine Epoche der Menschheitsgeschichte brachte so viele grundlegende Veränderungen, die uns bis heute beeinflussen. Die Kunst der Renaissance ist zugleich geheimnisvoll, voller Symbole und mehr oder weniger deutlicher Anspielungen. Und eine ewige Inspirationsquelle.

Málokteré období lidských dějin přineslo tolik převratných změn, které nás ovlivňují dodnes. Renesanční umění je zároveň plné tajemství, symbolů, více, či méně výmluvných narážek. A také neutuchající zdroj inspirace.

 

Janele z Liků

Galantní pojetí renesančního obrazu

Bílý hranostaj z ňader své paní pije
kožíšek vlní se s každým polknutím
hranostaj ladně kutálí v drápcích
kuličku borůvky
čert si nohou její jméno ryje
planý jasmín v klíně
něhou košatí

© Janele z Liků

 

Janele z Liků

Galante Auffassung eines Renaissancegemäldes

Das weiße Hermelin trinkt aus dem Busen seiner Herrin
sein Pelz wogt mit jedem Schluck
das Hermelin rollt zwischen seinen Pfötchen
eine Heidelbeerkugel
der Teufel ritzt ihren Namen mit seinem Fuß
der wilde Jasmin im Schoß
wird dichtbelaub
vor Zärtlichkeit

© Janele z Liků

 

Janele z Liků (vlastním jménem Jana Hradilová) *1984 v Přerově, žije v Brně. Vystudovala Pedagogickou fakultu UP v Olomouci a speciální pedagogiku na UK v Praze. Píše a publikuje básně a věnuje se hudebně-melodramatické tvorbě. Vydala sbírky Ze starých mýdel (2011, nominována na Cenu Jiřího Ortena) a Hryzla (Edice poezie Odeon, Praha 2020) a CD S mrtvými věcmi živé divadlo, Ze starých mýdel a Z nor úhoru. Janele je držitelkou řady literárních cen. Uvedená báseň byla uveřejněna v antologii Nad střechami světlo, Dauphin, Praha 2014.

Janele z Liků (eigentlich Jana Hradilová) *1984 in Přerov, lebt in Brünn. Sie Studierte Pädagogik an der Palacky-Universität in Olmütz und an der Karlsuniversität in Prag. Sie schreibt und veröffentlicht Gedichte und musikalisch-melodramatische Kompositionen. Gedichtsammlungen: Ze starých mýdel (2011, nominiert für den Jiří Orten Preis) und Hryzla (Edice poezie Odeon, Praha 2020); CD-Veröffentlichungen: S mrtvými věcmi živé divadlo, Ze starých mýdel und Z nor úhoru. Janele hat eine Reihe von Literaturpreisen erhalten. Das vorliegende Gedicht erschien in der Anthologie Über den Dächern das Licht, (Dauphin, Praha 2014).

 

 

Klára Hůrková. Foto: DAS GEDICHT
Klára Hůrková. Foto: DAS GEDICHT

Klára Hůrková wurde 1962 in Prag geboren und lebt seit 1991 in Aachen. Sie ist Lyrikerin, Prosaautorin, Übersetzerin und Pädagogin, schreibt auf Deutsch und auf Tschechisch. Sie veröffentlichte zwölf Gedichtsammlungen, eine literaturwissenschaftliche Monographie und eine Novelle, außerdem Kurzprosa, Essays, Rezensionen und Übersetzungen. Mehrere Preise, zuletzt der POSTPOETRY-Preis NRW 2018. Mitglied im Tschechischen Zentrum des internationalen PEN Klubs. Klára Hůrková ist Herausgeberin von drei deutsch-tschechischen Lyrikanthologien, zuletzt Klare Begegnungen Jasná setkání (Prag, Dauphin 2018). Seit 2017 schreibt sie die monatliche Kolumne “Deutsch-tschechischer Poesiedialog” für DASGEDICHTBLOG.DE. Siehe auch www.hurkovaklara.de

Klára Hůrková se narodila roku 1962 v Praze, od roku 1991 žije v Cáchách. Básnířka, prozaička, překladatelka a pedagožka, píše česky a německy. Publikovala dvanáct básnických sbírek, jednu novelu a jednu literárněvědní monografii, kromě toho povídky, články, recenze a překlady. Různá ocenění, naposledy cena POSTPOETRY NWR 2018. Členka Českého centra mezinárodního PEN klubu. Klára Hůrková je vydavatelkou tří česko-německých antologií současné poezie, nejnověji Klare Begegnungen – Jasná setkání (Praha, Dauphin 2018). Od roku 2017 píše měsíčně sloupek “Německo-český poetický dialog” na DASGEDICHTGBLOG.DE. Více na www.hurkovaklara.de

Alle bereits geposteten Poesiedialog-Folgen finden Sie hier.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert