Deutsch-tschechischer Poesiedialog, Folge 55: NÄCHTLICHE MUSIK – NOČNÍ HUDBA

Klára Hůrková stellt an jedem 17. des Monats interessante lyrische Funde aus ihren beiden Heimatländern Tschechien und Deutschland vor. Sie übersetzt ausgewählte Texte in die jeweils andere Sprache in der Absicht, Ähnlichkeiten und Unterschiede sowie aktuelle Themen und Tendenzen in der Gegenwartslyrik beider Länder herauszustellen. Damit verfolgt sie Spuren einer langen und reichen Kulturtradition, welche durch die fatalen Ereignisse des 20. Jahrhunderts unterbrochen wurde.

 

NÄCHTLICHE MUSIK – NOČNÍ HUDBA

Nocturne ist eine in der Barockzeit entstandene Musikform, die von der Nacht inspiriert wurde. Das folgende Gedicht wurde nicht zufällig von einem Musiker geschrieben, dem Komponisten Robin Schenk, Autor des Musicals Die neuen Kreuze, das gerade im Stadttheater in Brünn uraufgeführt wurde. Das Gedicht ist so wortkarg und sparsam, dass es nicht einfach zu übersetzen war. Ich habe versucht es nachzudichten, sodass es zumindest den Rhythmus und die Reime nicht verliert. Voilà: „Ungeheuer, führe mich!“

Nokturno je název hudební formy, která vznikla v době baroka a je inspirována nocí. Následující báseň napsal (nikoliv náhodou) hudebník, skladatel a autor hudby k původnímu brněnskému muzikálu Devět křížů, Robin Schenk. Je to text tak máloslovný a stroze komponovaný, že bylo obtížné ho přeložit: Pokusila jsem se ho přebásnit tak, aby neztratil rytmus, rýmy a vtip. Voilà: „Příšero, veď mně!“

 

Nokturno III:

Většinou za noci
někdy jen při šeru
na krátkém vodítku
venčím svou příšeru

kňučí a naříká
oči žhnou ve tmě
a tak se podvolím:
příšero, veď mě

ukaž mi temnotu
ukaž příšer skrýše
ukaž mi studnu kde
utopím samotu

občas mé básně
příšera píše.

© Robin Schenk

 

Nocturne III:

Immer wenn’s dunkel wird
verlasse ich das Haus
und führe tagtäglich
mein Ungeheuer aus

Es winselt, knurrt und jault
und seine Augen glühen
Ich unterwerfe mich
lasse mich von ihm führen

Zeig mir die Dunkelheit
wo sich das Grauen treibt
tief drin ertränke ich
dann meine Einsamkeit

Manchmal ist’s das Ungeheuer
das meine Verse schreibt

© Robin Schenk

 

Robin Schenk * in Brünn, ist Komponist, Musiker und Schauspieler. Er studierte klassische Komposition an der Janáček Akademie für Musik und darstellende Kunst (JAMU) in Brünn, bald jedoch verließ er die klassische Musik und widmete sich den populären Musikrichtungen wie Alternativrock, Indie und dem Musical. Nach seinem Bachelor studierte er den Master-Studiengang Schauspiel für Musicals, ebenfalls an der JAMU. Während der Theatersaison 2017-2018 bekam er eine Anstellung als Schauspieler im Stadttheater Brünn, wo er immer noch gelegentlich auftritt. Gegenwärtig komponiert er vor allem Theatermusik sowie eigene Musikstücke. Er ist Autor des Musicals Die neun Kreuze, das im April 2022 im Stadttheater Brünn uraufgeführt wurde.

Robin Schenk *v Brně, je hudební skladatel, hudebník a herec. Studoval klasickou kompozici na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, ale brzy se od vážné hudby odklonil směrem k populárním žánrům – alternativnímu rocku, indie a k muzikálu. Po dokončení bakalářského studia kompozice vystudoval magisterský obor muzikálového herectví taktéž na JAMU. V sezóně 2017-2018 získal herecké angažmá v Městském divadle Brno, kde i nadále příležitostně vystupuje. V současné době se věnuje hlavně psaní hudby pro divadlo a své vlastní autorské tvorbě. Jako skladatel je podepsán pod muzikálem Devět křížů, který byl poprvé uveden v Městském divadle Brno v dubnu 2022.

 

Klára Hůrková. Foto: DAS GEDICHT
Klára Hůrková. Foto: DAS GEDICHT

Klára Hůrková wurde 1962 in Prag geboren und lebt seit 1991 in Aachen. Sie ist Lyrikerin, Prosaautorin, Übersetzerin und Pädagogin, schreibt auf Deutsch und auf Tschechisch. Sie veröffentlichte zwölf Gedichtsammlungen, eine literaturwissenschaftliche Monographie und eine Novelle, außerdem Kurzprosa, Essays, Rezensionen und Übersetzungen. Mehrere Preise, zuletzt der POSTPOETRY-Preis NRW 2018. Mitglied im Tschechischen Zentrum des internationalen PEN Klubs. Klára Hůrková ist Herausgeberin von drei deutsch-tschechischen Lyrikanthologien, zuletzt Klare Begegnungen Jasná setkání (Prag, Dauphin 2018). Seit 2017 schreibt sie die monatliche Kolumne “Deutsch-tschechischer Poesiedialog” für DASGEDICHTBLOG.DE. Siehe auch www.hurkovaklara.de

Klára Hůrková se narodila roku 1962 v Praze, od roku 1991 žije v Cáchách. Básnířka, prozaička, překladatelka a pedagožka, píše česky a německy. Publikovala dvanáct básnických sbírek, jednu novelu a jednu literárněvědní monografii, kromě toho povídky, články, recenze a překlady. Různá ocenění, naposledy cena POSTPOETRY NWR 2018. Členka Českého centra mezinárodního PEN klubu. Klára Hůrková je vydavatelkou tří česko-německých antologií současné poezie, nejnověji Klare Begegnungen – Jasná setkání (Praha, Dauphin 2018). Od roku 2017 píše měsíčně sloupek “Německo-český poetický dialog” na DASGEDICHTGBLOG.DE. Více na www.hurkovaklara.de

Alle bereits geposteten Poesiedialog-Folgen finden Sie hier.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert