Deutsch-tschechischer Poesiedialog, Folge 60: DER GESUNDE BLUES – ZDRAVÉ BLUES

Klára Hůrková stellt an jedem 17. des Monats interessante lyrische Funde aus ihren beiden Heimatländern Tschechien und Deutschland vor. Sie übersetzt ausgewählte Texte in die jeweils andere Sprache in der Absicht, Ähnlichkeiten und Unterschiede sowie aktuelle Themen und Tendenzen in der Gegenwartslyrik beider Länder herauszustellen. Damit verfolgt sie Spuren einer langen und reichen Kulturtradition, welche durch die fatalen Ereignisse des 20. Jahrhunderts unterbrochen wurde.

 

DER GESUNDE BLUES – ZDRAVÉ BLUES

Ungeachtet dessen, was über den Nobelpreis gedacht oder gesagt wird – die Lieder von Bob Dylan habe ich seit meiner Jugend geliebt. Sie halfen mir und meinen Freunden die graue und grauenvolle Zeit des „realen Sozialismus“ in der Tschechoslowakei zu überstehen. Denn es sind gerade die traurigen und wütenden Blues-Töne, die uns in solchen Situationen das Gefühl geben, nicht allein zu sein. Dass diese Lieder auch in anderen, in den „herbstlichen“ Lebenslagen Trost und Gegengift spenden können, zeigt das folgende Gedicht von Hellmuth Opitz.

Bez ohledu na to, co si kdo myslí nebo říká o Nobelově ceně – písně Boba Dylana jsem milovala od mládí. Pomáhaly mně i mým přátelům přestát šedou a krutou dobu „reálného socialismu“ v Československu. Neboť jsou to právě bluesové melodie, plné rozhořčení a smutku, jež v člověku v podobných situacích vyvolávají pocit, že není sám. Následující báseň Hellmutha Opitze ukazuje, že tyto písně mohou poskytnout útěchu a protijed i v jiných, „podzimních“ životních náladách.

 

Gegengift

Der Herbst ruft an und ich nehme ab.
Er meldet sich unter falschem Namen:
Hier Zuversicht. Bisschen spät, sag ich,
am letzten Tag im Oktober.
Seit Wochen schon dieser Dreiklang:

Ich gehe voran,
weiß nur nicht mehr wohin.
Ich bin fest überzeugt,
weiß nur nicht mehr von was.
Ich brenne vor Hingabe,
weiß nur nicht mehr für wen.

Am nächsten Morgen
spendiert er mir billigen Trost:
das große Blutbild eines Sonnenaufgangs
im Rahmen meines Fensters.

Was soll ich, frag ich,
mit diesem nachlässigen Rot,
was hilft’s gegen dunkelste Empfindung?

Die überlasse ich der Stimme von Bob Dylan,
wenn sie am Geländer eines Blues in den Keller
hinabsteigt und ihr aufgerautes Licht mir zeigt,
dass sie schon Schlimmeres besungen hat.

© Hellmuth Opitz

 

Protijed

Podzim volá a já zvedám sluchátko
Hlásí se pod falešným jménem:
Tady důvěra. Trochu pozdě, říkám,
v poslední říjnový den.
Už mnoho týdnů ten trojzvuk:

Jdu vpřed,
jen už nevím kam.
Jsem pevně přesvědčen,
jen už nevím, o čem.
Hořím oddaností,
jen už nevím, ke komu.

Příští ráno
mi poskytne lacinou útěchu:
velký krvavý obraz
vycházejícího slunce
v rámu mého okna.

Co s tím, ptám se,
s touhle nedbalou červení,
co zmůže proti nejtemnější náladě?

Tu přenechám hlasu Boba Dylana,
který sestupuje podél bluesového zábradlí
do sklepa a jeho zdrsnělé světlo mi ukazuje,
že už opěvoval horší věci.

© Hellmuth Opitz

 

Hellmuth Opitz *1959 in Bielefeld, lebt dort. Er studierte Germanistik und Philosophie in Münster, anschließend arbeitete er als Chefredakteur für ein Stadtmagazin und verfasste als freier Journalist Rezensionen, Features und Interviews für namhafte Musikmagazine wie Musikexpress und Rolling Stone. Seit 1982 schreibt Opitz Gedichte, die in Einzeltiteln sowie Anthologien und Literaturzeitschriften veröffentlicht werden. Darüber hinaus verfasst er Satiren, Glossen und Essays für Zeitungen, Zeitschriften und den Rundfunk. Er ist Mitglied im Verband deutscher Schriftsteller und seit Mai 2016 Mitglied beim PEN-Zentrum Deutschland. Das Gedicht „Gegengewicht“ erschien in seinem neuesten Lyrikband Flauschnacht Rauschnacht, Pendragon, Bielefeld, 2022.

Hellmuth Opitz *1959 v Bielefeldu, kde žije dodnes. Studoval germanistiku a filozofii v Münsteru. Pracoval jako šéfredaktor městského časopisu a jako novinář na volné noze psal recenze, články a interview pro prestižní hudební časopisy jako Musikexpress a Rolling Stone. Od roku 1982 píše Opitz básně, které byly uveřejněny ve sbírkách a antologiích. Kromě toho je autorem satir, glos a esejí pro noviny, časopisy a rozhlas. Je členem Svazu německých spisovatelů a od května 2016 členem PEN Centra Německa. Báseň „Gegengewicht“ byla uveřejněna v jeho nejnovější sbírce Flauschnacht Rauschnacht, Pendragon, Bielefeld 2022.

 

Klára Hůrková. Foto: DAS GEDICHT
Klára Hůrková. Foto: DAS GEDICHT

Klára Hůrková wurde 1962 in Prag geboren und lebt seit 1991 in Aachen. Sie ist Lyrikerin, Prosaautorin, Übersetzerin und Pädagogin, schreibt auf Deutsch und auf Tschechisch. Sie veröffentlichte zwölf Gedichtsammlungen, eine literaturwissenschaftliche Monographie und eine Novelle, außerdem Kurzprosa, Essays, Rezensionen und Übersetzungen. Mehrere Preise, zuletzt der POSTPOETRY-Preis NRW 2018. Mitglied im Tschechischen Zentrum des internationalen PEN Klubs. Klára Hůrková ist Herausgeberin von drei deutsch-tschechischen Lyrikanthologien, zuletzt Klare Begegnungen Jasná setkání (Prag, Dauphin 2018). Seit 2017 schreibt sie die monatliche Kolumne “Deutsch-tschechischer Poesiedialog” für DASGEDICHTBLOG.DE. Siehe auch www.hurkovaklara.de

Klára Hůrková se narodila roku 1962 v Praze, od roku 1991 žije v Cáchách. Básnířka, prozaička, překladatelka a pedagožka, píše česky a německy. Publikovala dvanáct básnických sbírek, jednu novelu a jednu literárněvědní monografii, kromě toho povídky, články, recenze a překlady. Různá ocenění, naposledy cena POSTPOETRY NWR 2018. Členka Českého centra mezinárodního PEN klubu. Klára Hůrková je vydavatelkou tří česko-německých antologií současné poezie, nejnověji Klare Begegnungen – Jasná setkání (Praha, Dauphin 2018). Od roku 2017 píše měsíčně sloupek “Německo-český poetický dialog” na DASGEDICHTGBLOG.DE. Více na www.hurkovaklara.de

Alle bereits geposteten Poesiedialog-Folgen finden Sie hier.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert