Deutsch-tschechischer Poesiedialog, Folge 61: OHNE BEDIENUNG – BEZ OBSLUHY

Klára Hůrková stellt an jedem 17. des Monats interessante lyrische Funde aus ihren beiden Heimatländern Tschechien und Deutschland vor. Sie übersetzt ausgewählte Texte in die jeweils andere Sprache in der Absicht, Ähnlichkeiten und Unterschiede sowie aktuelle Themen und Tendenzen in der Gegenwartslyrik beider Länder herauszustellen. Damit verfolgt sie Spuren einer langen und reichen Kulturtradition, welche durch die fatalen Ereignisse des 20. Jahrhunderts unterbrochen wurde.

 

OHNE BEDIENUNG – BEZ OBSLUHY

Folgendes Gedicht, das ich auf Facebook entdeckte, hat mich sofort als Kommentar zur „Lage der Nation“ angesprochen. Ich lese „Ein Garten, in dem nicht bedient wird“ als Metapher für die politische Ratlosigkeit und Spaltung in meiner alten Heimat (und vielleicht in ganz Europa); Bezüge zu Havel und Švejk legen es nahe, ebenso wie Erwähnungen von Massensportveranstaltungen wie die sozialistische Spartakiade. Ein witziges und zugleich trauriges Zeitgedicht. (Danke an meine Lektorin Anne Glaßer, die bei der gereimten Endversion der Übersetzung sehr mitgeholfen hat!)

Následující báseň, kterou jsem objevila na Facebooku, mě hned oslovila coby komentář k současné společenské situaci. „Zahrádka bez obsluhy“ je metaforou politické bezradnosti a rozštěpenosti v mé vlasti (a možná v celé Evropě); zmínky o Havlovi a Švejkovi, stejně jako připomínky masových sportovních akcí jako Spartakiáda, hovoří jednoznačně. Vtipná a zároveň smutná báseň. (Děkuji své lektorce Anne Glaßer, která mi velmi pomohla s konečnou veršovanou verzí překladu!)

 

 

Zahrádka bez obsluhy

Obručí proskočím nemám stání
pod olympijskými kruhy
tleskám bez reptání
zahrádka bez obsluhy

Kolem mě se motají
spartakiádní stuhy
z dob kdy se nic neutají
zahrádka bez obsluhy

Neodejdu jen tak středem
ani bez ostudy
nakonec se tam všichni sejdem
zahrádka bez obsluhy

Zahrádka bez obsluhy zůstává
Švejk se usmívá kouká doblba
někdo to prostě dneska nedává
dobro přemohla zloba

Havel se v hrobě z toho vrtí
pravda a láska jak to bylo
neveřím, že se někam ztratí
dítě s vaničkou se vylilo

Zahrádka bez obsluhy zůstává
Švejk se usmívá kouká doblba
někdo to prostě dneska nedává
dobro přemohla zloba

 

 

Ein Garten, in dem nicht bedient wird

Ich springe durch den Ring ohne Stand
Über mir das olympische Zeichen flirrt
Und klatsche ganz ohne Widerstand
Ein Garten, in dem nicht bedient wird

Um mich herum ist die Luft erfüllt
Das Band der Spartakiade schwirrt
Aus einer Zeit, da nichts blieb verhüllt
Ein Garten, in dem nicht bedient wird

Ich gehe nicht durch die Mitte fort
Nicht ohne dass mir flau wird
Am Ende sehn wir uns alle dort
Im Garten, in dem nicht bedient wird

Im Garten weiterhin nicht bedient wird
Schwejk lächelt und stiert, als ob er döse
Manch einer heut eben irr wird
Über das Gute siegte das Böse

Havel sich dabei im Grabe dreht
Wahrheit und Liebe, wo sie wohl sind
Ich glaube nicht, dass sie irgendwo verweht
Mit dem Bade verschüttet hat man das Kind.

Im Garten weiterhin nicht bedient wird
Schwejk lächelt und stiert, als ob er döse
Manch einer heut eben irr wird
Über das Gute siegte das Böse

 

© Lukáš Trejbal

 

 

Lukáš Trejbal *1967 v Nymburce, kde žije. Vystudoval zdejší gymnázium. Jeho aktuální sbírka Nemám slov vyšla v edici Polabští básníci v nakl. Vespero. V roce 2016 vydal Tahám za záchrannou brzdu (Ears & Wind), o tři roky dříve Na dnešek jsem spal líp (Vega – L). Publikoval v několika sbornících (Kam až došel, to tam našel, Cesty proměny / Nálada doby, Stíny plesu, Delty domovů aj.). Vydal tři publikace o bigbítu na Nymbursku. Vytvořil literární plakáty z vybraných básní z „Brzdy“ a reprodukcí obrazů malíře Vladimíra Pintera. Zpívá v alternativně rockové skupině Oliverova dálka.

Lukáš Trejbal *1967 in Nymburk, lebt dort. Absolvierte das örtliche Gymnasium. Seine aktuelle Gedichtsammlung Nemám slov (Mir fehlen die Worte) erschien in der Edition Elbdichter im Vespero Verlag. 2016 erschien die Sammlung Tahám za záchrannou brzdu (Ears & Wind), drei Jahre vorher Na dnešek jsem spal líp (Vega – L). Er publizierte in Anthologien (Kam až došel, to tam našel, Cesty proměny / Nálada doby, Stíny plesu, Delty domovů aj.) und gab drei Publikationen über den Big Beat in der Nymburk-Region heraus. Er schuf auch literarische Plakate mit ausgewählten Gedichten aus „Brzdy“ und Bildern des Malers Vladimír Pinter. Trejbal singt in der alternativen Rockband Oliverova dálka.

 

Klára Hůrková. Foto: DAS GEDICHT
Klára Hůrková. Foto: DAS GEDICHT

Klára Hůrková wurde 1962 in Prag geboren und lebt seit 1991 in Aachen. Sie ist Lyrikerin, Prosaautorin, Übersetzerin und Pädagogin, schreibt auf Deutsch und auf Tschechisch. Sie veröffentlichte zwölf Gedichtsammlungen, eine literaturwissenschaftliche Monographie und eine Novelle, außerdem Kurzprosa, Essays, Rezensionen und Übersetzungen. Mehrere Preise, zuletzt der POSTPOETRY-Preis NRW 2018. Mitglied im Tschechischen Zentrum des internationalen PEN Klubs. Klára Hůrková ist Herausgeberin von drei deutsch-tschechischen Lyrikanthologien, zuletzt Klare Begegnungen Jasná setkání (Prag, Dauphin 2018). Seit 2017 schreibt sie die monatliche Kolumne “Deutsch-tschechischer Poesiedialog” für DASGEDICHTBLOG.DE. Siehe auch www.hurkovaklara.de

Klára Hůrková se narodila roku 1962 v Praze, od roku 1991 žije v Cáchách. Básnířka, prozaička, překladatelka a pedagožka, píše česky a německy. Publikovala dvanáct básnických sbírek, jednu novelu a jednu literárněvědní monografii, kromě toho povídky, články, recenze a překlady. Různá ocenění, naposledy cena POSTPOETRY NWR 2018. Členka Českého centra mezinárodního PEN klubu. Klára Hůrková je vydavatelkou tří česko-německých antologií současné poezie, nejnověji Klare Begegnungen – Jasná setkání (Praha, Dauphin 2018). Od roku 2017 píše měsíčně sloupek “Německo-český poetický dialog” na DASGEDICHTGBLOG.DE. Více na www.hurkovaklara.de

Alle bereits geposteten Poesiedialog-Folgen finden Sie hier.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert