Deutsch-tschechischer Poesiedialog, Folge 65: KATZENFEEN AUF DEM ZAUN – KOČIČÍ VÍLY NA PLOTĚ

Klára Hůrková stellt an jedem 17. des Monats interessante lyrische Funde aus ihren beiden Heimatländern Tschechien und Deutschland vor. Sie übersetzt ausgewählte Texte in die jeweils andere Sprache in der Absicht, Ähnlichkeiten und Unterschiede sowie aktuelle Themen und Tendenzen in der Gegenwartslyrik beider Länder herauszustellen. Damit verfolgt sie Spuren einer langen und reichen Kulturtradition, welche durch die fatalen Ereignisse des 20. Jahrhunderts unterbrochen wurde.

 

KATZENFEEN AUF DEM ZAUN – KOČIČÍ VÍLY NA PLOTĚ

„Alle glücklichen Familien gleichen einander, jede unglückliche Familie ist unglücklich auf ihre Weise“, so der weltberühmte Anfang des Romans Anna Karenina von Lew N. Tolstoi. Ähnlich kann man feststellen, dass es viele unterschiedliche, großartige Gedichte über Verzweiflung gibt, und es dagegen viel schwieriger ist, über Hoffnung – die ja immer nur einer anderen Hoffnung gleicht – zu schreiben. Ab und zu bedarf es jedoch einer schlichten Sprache und Sätze, die anderen Sätzen ähneln, um uns zu vergewissern, dass das Leben weiter gehen wird…

„Všechny šťastné rodiny jsou si podobné, každá nešťastná rodina je nešťastná po svém“, tak začíná slavný román Lva N. Tolstého, Anna Karenina. Podobně lze konstatovat, že bylo a jistě ještě bude napsáno mnoho skvělých, velmi rozdílných básní o zoufalství, kdežto o naději – která je vždy podobná jenom naději – že je mnohem těžší psát. Občas je však třeba prostého jazyka a vět, které se podobají jiným větám, abychom se ujistili, že život jde dál…

 

Co dál?

Vím, že nejsem král
přesto si dovolím pár návrhů:
Nechme vládnout
milující něžné bytosti
Odložme soutěžení
nenávist
Všem andělům
chci pojistit křídla
Kočičí víly
budou na každém čtvrtém plotě…

Nechtějme žít
s pocitem
že všechno
už tu bylo

©Tomáš Jirgl

 

Wie geht es weiter?

Ich weiß, dass ich kein König bin
Trotzdem erlaube ich mir
ein paar Vorschläge:
Lass liebende
zärtliche Wesen regieren
Lass uns Konkurrenz
und Hass ablegen
Ich will die Flügel
aller Engel
versichern
Katzenfeen
auf jedem vierten Zaun
erscheinen lassen …

Lass uns nicht
mit dem Gefühl leben
dass alles
bereits
da gewesen

©Tomáš Jirgl

 

Tomáš Jirgl *1973 v Polabí, kde v současné době také žije. Věnuje se psaní beletrie a entomologii. Je členem Obce spisovatelů ČR a Literárního klubu Pegas Mělník. Byly mu vydány sbírky básní: Zpomalené řeky (Věra Kopecká, 2019, dotisk 2022), Medovlci (Dauphin, 2020), Andělé v ptačích tělech (Věra Kopecká, 2021) a Zas pudu s hrobníkem na pivo (Václava Rysková, 2023).

Tomáš Jirgl *1973 in Polabí, lebt dort. Er schreibt vor allem Lyrik und widmet sich außerdem der Entomologie. Mitglied der Tschechischen Schriftstellergemeinde (Obec spisovatelů ČR) und des Literaturklubs Pegas Mělník. Veröffentlichung von mehreren Gedichtsammlungen: Zpomalené řeky (Věra Kopecká, 2019, Nachdruck 2022), Medovlci (Dauphin, 2020), Andělé v ptačích tělech (Věra Kopecká, 2021) und Zas pudu s hrobníkem na pivo (Václava Rysková, 2023).

 

Klára Hůrková. Foto: DAS GEDICHT
Klára Hůrková. Foto: DAS GEDICHT

Klára Hůrková wurde 1962 in Prag geboren und lebt seit 1991 in Aachen. Sie ist Lyrikerin, Prosaautorin, Übersetzerin und Pädagogin, schreibt auf Deutsch und auf Tschechisch. Sie veröffentlichte zwölf Gedichtsammlungen, eine literaturwissenschaftliche Monographie und eine Novelle, außerdem Kurzprosa, Essays, Rezensionen und Übersetzungen. Mehrere Preise, zuletzt der POSTPOETRY-Preis NRW 2018. Mitglied im Tschechischen Zentrum des internationalen PEN Klubs. Klára Hůrková ist Herausgeberin von drei deutsch-tschechischen Lyrikanthologien, zuletzt Klare Begegnungen Jasná setkání (Prag, Dauphin 2018). Seit 2017 schreibt sie die monatliche Kolumne “Deutsch-tschechischer Poesiedialog” für DASGEDICHTBLOG.DE. Siehe auch www.hurkovaklara.de

Klára Hůrková se narodila roku 1962 v Praze, od roku 1991 žije v Cáchách. Básnířka, prozaička, překladatelka a pedagožka, píše česky a německy. Publikovala dvanáct básnických sbírek, jednu novelu a jednu literárněvědní monografii, kromě toho povídky, články, recenze a překlady. Různá ocenění, naposledy cena POSTPOETRY NWR 2018. Členka Českého centra mezinárodního PEN klubu. Klára Hůrková je vydavatelkou tří česko-německých antologií současné poezie, nejnověji Klare Begegnungen – Jasná setkání (Praha, Dauphin 2018). Od roku 2017 píše měsíčně sloupek “Německo-český poetický dialog” na DASGEDICHTGBLOG.DE. Více na www.hurkovaklara.de

Alle bereits geposteten Poesiedialog-Folgen finden Sie hier.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert