Deutsch-tschechischer Poesiedialog, Folge 67: EIN SPAZIERGANG AM FLUSSUFER – PROCHÁZKA NA BŘEHU ŘEKY

Klára Hůrková stellt an jedem 17. des Monats interessante lyrische Funde aus ihren beiden Heimatländern Tschechien und Deutschland vor. Sie übersetzt ausgewählte Texte in die jeweils andere Sprache in der Absicht, Ähnlichkeiten und Unterschiede sowie aktuelle Themen und Tendenzen in der Gegenwartslyrik beider Länder herauszustellen. Damit verfolgt sie Spuren einer langen und reichen Kulturtradition, welche durch die fatalen Ereignisse des 20. Jahrhunderts unterbrochen wurde.

 

EIN SPAZIERGANG AM FLUSSUFER – PROCHÁZKA NA BŘEHU ŘEKY

Was ist mit uns Dichterinnen und Dichtern los, dass wir manchmal in jedem Grashalm, jeder Wolke, jeder Umarmung, jedem intensiven Moment das Ende desselben sehen? Die gleichzeitige Wahrnehmung der Intensität und der Vergänglichkeit des Lebens prägt die Lyrik seit Anbeginn. Als ob Schönheit und Glück dadurch bedingt wären, dass man sie einmal unwiederbringlich verlieren wird…

Proč vlastně my básníci a básnířky občas vidíme v každém stéble trávy, v každém obláčku, v každém objetí, v každém intenzívním zážitku zároveň jejich konec? Současné vnímání intenzity a pomíjivosti života charakterizuje lyrickou poezii od samých začátků. Jako by krása a štěstí byly podmíněny tím, že je jednou neodvratně ztratíme…

 

Procházka na břehu Svratky

Perleťoví kačeři se sytě zelenými hlavičkami
kachny nenápadné jako vyhaslé uhlíky –
to je boží danost Laskavá peříčka Žádné otázky
Chromatická stupnice
Ale pod splavem dva vyskakující fotbalové míče zoufale
bojují o život
jako by přírodní zákony přihrávaly boží podpásovce
Ultra Ultra Ultra
Jsem také v ringu: moje vydýchaná duše se panicky bojí
ohlašované smrti
Jsem vybagrovaná jáma o dvou tvářích: vyděšená i rozpínavá jako vesmír
Bůh ze mne uniká zteřelou žílou
V takových chvílích je něčí blízkost přímo osudově potřebná

© Milena Fucimanová

 

Spaziergang am Ufer der Svratka

Perlmutfarbene Erpel mit sattgrünen Köpfchen
Die Weibchen unauffällig wie erloschene Kohle –
Es ist gottgegeben Freundliche Federchen Keine Fragen
Chromatische Skala
Doch unter der Schleuse kämpfen
zwei springende Fußbälle verzweifelt ums Leben
als ob Naturgesetze dem von Gott geführten
Schlag unter die Gürtellinie zuspielten
Ultra Ultra Ultra
Auch ich bin im Ring: Meine atemlose Seele panisch
vor dem angekündigten Tod
Bin ein Baggersee mit zwei Gesichtern:
einem erschreckten und einem
sich ausdehnenden wie das Weltall
Gott entrinnt aus meiner morschen Vene
In solchen Augenblicken ist jemandes Anwesenheit
schicksalhaft notwendig

© Milena Fucimanová

 

Milena Fucimanová *1944 in Prag, lebt in Brünn. Sprachwissenschaftlerin, Lyrikerin und Schriftstellerin, Mitglied im Tschechischen Zentrum des PEN-Klubs. Gründerin, Dramaturgin und Szenaristin des Theaters der Musik und Poesie Agadir. Autorin mehrerer Sprachlehrbücher für Oberstufe II. Ihre Texte wurden ins Deutsche, Englische, Russische und Ukrainische übersetzt.

Milena Fucimanová *1944 v Praze, žije v Brně. Lingvistka, básnířka a spisovatelka, členka Českého centra Mezinárodního PEN klubu, zakladatelka, dramaturgyně a scenáristka Divadla hudby a poezie Agadir, autorka několika jazykových učebnic pro střední školy. Její texty vycházejí v němčině, angličtině, ruštině a ukrajinštině.

 

Klára Hůrková. Foto: DAS GEDICHT
Klára Hůrková. Foto: DAS GEDICHT

Klára Hůrková wurde 1962 in Prag geboren und lebt seit 1991 in Aachen. Sie ist Lyrikerin, Prosaautorin, Übersetzerin und Pädagogin, schreibt auf Deutsch und auf Tschechisch. Sie veröffentlichte zwölf Gedichtsammlungen, eine literaturwissenschaftliche Monographie und eine Novelle, außerdem Kurzprosa, Essays, Rezensionen und Übersetzungen. Mehrere Preise, zuletzt der POSTPOETRY-Preis NRW 2018. Mitglied im Tschechischen Zentrum des internationalen PEN Klubs. Klára Hůrková ist Herausgeberin von drei deutsch-tschechischen Lyrikanthologien, zuletzt Klare Begegnungen Jasná setkání (Prag, Dauphin 2018). Seit 2017 schreibt sie die monatliche Kolumne “Deutsch-tschechischer Poesiedialog” für DASGEDICHTBLOG.DE. Siehe auch www.hurkovaklara.de

Klára Hůrková se narodila roku 1962 v Praze, od roku 1991 žije v Cáchách. Básnířka, prozaička, překladatelka a pedagožka, píše česky a německy. Publikovala dvanáct básnických sbírek, jednu novelu a jednu literárněvědní monografii, kromě toho povídky, články, recenze a překlady. Různá ocenění, naposledy cena POSTPOETRY NWR 2018. Členka Českého centra mezinárodního PEN klubu. Klára Hůrková je vydavatelkou tří česko-německých antologií současné poezie, nejnověji Klare Begegnungen – Jasná setkání (Praha, Dauphin 2018). Od roku 2017 píše měsíčně sloupek “Německo-český poetický dialog” na DASGEDICHTGBLOG.DE. Více na www.hurkovaklara.de

Alle bereits geposteten Poesiedialog-Folgen finden Sie hier.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert