Deutsch-tschechischer Poesiedialog, Folge 73: SURREAL UND ZART – SURREÁLNÍ A NĚŽNÉ

Klára Hůrková stellt an jedem 17. des Monats interessante lyrische Funde aus ihren beiden Heimatländern Tschechien und Deutschland vor. Sie übersetzt ausgewählte Texte in die jeweils andere Sprache in der Absicht, Ähnlichkeiten und Unterschiede sowie aktuelle Themen und Tendenzen in der Gegenwartslyrik beider Länder herauszustellen. Damit verfolgt sie Spuren einer langen und reichen Kulturtradition, welche durch die fatalen Ereignisse des 20. Jahrhunderts unterbrochen wurde.

 

SURREAL UND ZART – SURREÁLNÍ A NĚŽNÉ

Der Surrealismus, der etwa von hundert Jahren in Paris entstand, gehört zu den einflussreichsten Vorläufern der modernen Lyrik, denn diese Bewegung hat die Sprache entscheidend revolutioniert. Allerdings ging es den Surrealisten nicht darum, die Möglichkeiten der Sprache zu erforschen und das Medium meisterhaft zu beherrschen, um neue Sichtweisen und Zusammenhänge zu kreieren, die die Leser*innen verblüffen würden … Ihr erklärtes Ziel war im Gegenteil, dem Unbewussten, dem Traumhaften, dem Unkontrollierten im Menschen eine Bühne zu geben, ohne jegliches rationales Eingreifen. Wenn heute Dichter*innen noch so schreiben, entstehen manchmal reizvolle Texte, die uns von der „Pflicht“ einer Interpretation entbinden und uns eine Schaffens- und Lesefreiheit spüren lassen.

Surrealismus, který vznikl přibližně před sto lety v Paříži, lze považovat za jednoho z nejvlivnějších předchůdců moderní poezie, neboť toto hnutí revolučním způsobem ovlivnilo náš jazyk. Surrealistům ovšem nešlo o prozkoumání možností jazyka a jeho mistrovské ovládnutí za účelem tvorby nových významů, které by oslnily čtenáře… Jejich proklamovaným cílem bylo naopak dát prostor podvědomým, snovým a nekontrolovatelným složkám lidského ducha bez jakýchkoliv racionálních zásahů. Pokud dnes básnířky a básníci takto píší, vznikají mnohdy půvabné a silné texty, které nás osvobozují od „povinnosti“ interpretace a dávají nám pocítit svobodu – svobodu tvorby i četby.

 

*        *        *

panenka nejčernějších kukadel
vnořená do hlíny
prázdná a hluboká
upusť klíč
neotevřeš kohoutkům
houpavým sousedům s vědrem čiré vody
ztrať v ní brýle
a nikdy nebudeš prosit nebe očima

svědí mě luční srst
něco mě hladí a vine se strouha po sněhu kůže
já se ošiju
já se štítím
je znesvěcení rozcuchat světluškám malé stromy
je ochuzení
se za světla lucerny bát
že po procházce
zůstane sníh teplem okoralý

jak těsný živůtek tak těsná kůra stromu
jak otevřené větve tak hluboké kořeny
nikdy nesmíš předejít hlas skřivana
pak by ses uzemnil
strmě se nakloň ke kopcům
kopíruj krajinu oblým pohybem
ochutnej hlínu
řeku
schne po okrajích zlatých písků

učili nás nebát se hvozdu
ale pro malé dítě
vyjde pokaždé z lesa čaroděj
upustí měsíc jak bílé vejce
jednou nám vše
čemu nevěříme
spadne z výšky k nohám
zasníme se
přidusíme paty v hlíně
hlava vypuštěna na provázku
kdekoli zakotví
krajinou přítmí

spočine lehce

© Viviana Mori

 

*        *        *

eine puppe der schwarzesten augen
eingelassen in die erde
leer und tief
lasse den schlüssel fallen
du öffnest den kleinen hähnen nicht die tür
den schaukelnden nachbarn mit einem eimer wasser
verliere in ihr deine brille
und du wirst nie mit deinen augen den himmel bitten

meine wiesenhaut juckt
etwas streichelt mich und eine rinne schlängelt sich
auf dem schnee der haut
ich schaudere
ich ekele mich
es ist ein sakrileg den leuchtkäfern ihre kleinen bäume zu zerzausen
es ist eine beraubung
sich zu fürchten dass im schein der laterne
nach einem spaziergang der schnee
durch die wärme altbacken bleibt

wie eng das leibchen so eng die baumrinde
wie offen die äste so tief die wurzeln
niemals darfst du die stimme der lerche überholen
dann würdest du dich erden
beuge dich steil zu den hügeln
kopiere die landschaft mit einer runden bewegung
schmecke die erde
den fluss
er trocknet an den rändern des goldenen sandes

sie lehrten uns nicht vor dem forst angst zu haben
aber für ein kleines kind
tritt immer ein hexer aus dem wald
lässt den mond fallen wie ein weißes ei
einmal wird uns alles
was wir nicht glauben
zu den füßen fallen aus der höhe
wir beginnen zu träumen
pressen die fersen in die erde
den kopf steigt hoch auf einem faden
er wirft den anker egal wo
in der landschaft die dämmerung
er weiß
er landet sanft

© Viviana Mori

 

Viviana Mori *v Praze, kde stále žije. Miluje poezii, hudbu, kočky a knihy. Tvůrčí činnosti se věnuje od dětství. Poezii píše téměř 17 let a její největší inspirací jsou sny, místa a lidé. Poslední dobou ráda píše básně věnované ženám. Pracuje s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

Viviana Mori *in Prag, lebt dort. Sie liebt die Poesie, Musik, Katzen und Bücher. Seit ihrer Kindheit widmet sie sich kreativen Tätigkeiten und seit fast 17 Jahren schreibt sie Lyrik. Ihre größte Inspiration sind Träume, Orte und Menschen. In letzter Zeit schreibt sie gerne Lyrik, die Frauen gewidmet ist. Sie arbeitet mit Kindern im Bereich der Sonderpädagogik.

 

 

Klára Hůrková. Foto: DAS GEDICHT
Klára Hůrková. Foto: DAS GEDICHT

Klára Hůrková wurde 1962 in Prag geboren und lebt seit 1991 in Aachen. Sie ist Lyrikerin, Prosaautorin, Übersetzerin und Pädagogin, schreibt auf Deutsch und auf Tschechisch. Sie veröffentlichte zwölf Gedichtsammlungen, eine literaturwissenschaftliche Monographie und eine Novelle, außerdem Kurzprosa, Essays, Rezensionen und Übersetzungen. Mehrere Preise, zuletzt der POSTPOETRY-Preis NRW 2018. Mitglied im Tschechischen Zentrum des internationalen PEN Klubs. Klára Hůrková ist Herausgeberin von drei deutsch-tschechischen Lyrikanthologien, zuletzt Klare Begegnungen Jasná setkání (Prag, Dauphin 2018). Seit 2017 schreibt sie die monatliche Kolumne “Deutsch-tschechischer Poesiedialog” für DASGEDICHTBLOG.DE. Siehe auch www.hurkovaklara.de

Klára Hůrková se narodila roku 1962 v Praze, od roku 1991 žije v Cáchách. Básnířka, prozaička, překladatelka a pedagožka, píše česky a německy. Publikovala dvanáct básnických sbírek, jednu novelu a jednu literárněvědní monografii, kromě toho povídky, články, recenze a překlady. Různá ocenění, naposledy cena POSTPOETRY NWR 2018. Členka Českého centra mezinárodního PEN klubu. Klára Hůrková je vydavatelkou tří česko-německých antologií současné poezie, nejnověji Klare Begegnungen – Jasná setkání (Praha, Dauphin 2018). Od roku 2017 píše měsíčně sloupek “Německo-český poetický dialog” na DASGEDICHTGBLOG.DE. Více na www.hurkovaklara.de

Alle bereits geposteten Poesiedialog-Folgen finden Sie hier.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert