Deutsch-tschechischer Poesiedialog, Folge 21: GOLEM REVISITED

Klára Hůrková stellt an jedem 17. des Monats interessante lyrische Funde aus ihren beiden Heimatländern Tschechien und Deutschland vor. Sie übersetzt ausgewählte Texte in die jeweils andere Sprache in der Absicht, Ähnlichkeiten und Unterschiede sowie aktuelle Themen und Tendenzen in der Gegenwartslyrik beider Länder herauszustellen. Damit verfolgt sie Spuren einer langen und reichen Kulturtradition, welche durch die fatalen Ereignisse des 20. Jahrhunderts unterbrochen wurde.

 

GOLEM REVISITED

In einem kleinen Restaurant in Rom traf ich zwei Frauen, Mutter und Tochter, die mir seltsam vertraut vorkamen – sie glichen irgendwie meinen Jugendfreundinnen und ihren Müttern aus Prag. Doch sie sprachen Englisch und ich rätselte, aus welchem Land sie wohl kämen. Die Ältere sprach mich an und es stellte sich heraus, dass sie aus Israel waren und wie ich einen Kurzurlaub in Rom machten. Wir unterhielten uns lange, sie erzählten mir von Tel Aviv und Jerusalem und ich ihnen von „meinen“ Städten Aachen und Prag. Ich erwähnte auch die alte jüdische Stadt, Rabbi Löw und den Golem. Sie kannten diese Legende nicht. „Solche alten Erzählungen finde ich düster und beängstigend – wie diese alten Männer, die Jiddisch sprechen“, sagte die Dame. Kaum jemand spricht noch Jiddisch in Israel, sagte sie – und wenige interessieren sich wohl für solche alten Legenden, dachte ich und fand es seltsam. Trotzdem genoss ich diese Begegnung – und dachte lange darüber nach, ob die Erzählung vom Golem wirklich so düster und gruselig ist…

 

GOLEM REVISITED

V jedné malé restauraci v Římě jsem potkala dvě ženy, matku s dcerou, které mi připadaly zvláštně povědomé – podobaly se trochu mým spolužačkám z dětství v Praze a jejich maminkám. Mluvily však anglicky a já jsem přemítala, z jaké země asi pocházejí. Ta starší mě oslovila a brzy jsem se dozvěděla, že jsou z Izraele a stejně jako já na krátké dovolené v Římě. Dlouho jsme si povídaly, vyprávěly mi o Tel Avivu a Jeruzalémě, já zase jim o „svých“ městech Cáchách a Praze. Zmínila jsem také staré židovské město, rabiho Löwa a Golema. Tu legendu neznaly. „Tyhle staré báje na mě vždycky působí temně a strašidelně – jako ti starci u nás, když mluví jidiš“, řekla žena. V Izraeli už téměř nikdo jidiš nepoužívá, tvrdila – a jen málokdo se zajímá o staré legendy, pomyslela jsem si a přišlo mi to divné. Přesto mě setkání nadchlo – a uvažovala jsem pak dlouho o tom, zda je legenda o Golemovi opravdu tak temná a strašidelná …

 

Brief an den Golem

In Prag wollte ich dich treffen –

In deine stummen Augen schauen

Ich fürchte dich nicht
ich weiß
du bist aus Lehm und aus Worten geschaffen
wie wir

Der Geist wurde dir eingeblasen
das Gute zu tun –
und du dientest stumm dem Guten
sprachlos
willenlos

Dein Amoklauf war kein Sündenfall –
nur ein Programmierfehler

du bist nicht fähig zum Bösen –
du hast keinen Abel erschlagen wie wir
die Nachfahren Kains –

Du bist harmlos
wie ein riesiger Embryo
wie ein ausgestorbener Vertreter der Hominiden
ohne Chancen
im Kampf ums Überleben

Ich suchte dich im Ghetto
ich sah die Stände am Jüdischen Friedhof
mit den tönernen Golem-Figuren
die Golem-Bäckerei
man hielt mir die Kekse hin zum Versuchen –

Ich saß im Restaurant U Golema
und sah dein Bild als Bodenmosaik
aber dich traf ich nicht –

Wer weiß
vielleicht am Ende verlassen auch mich die Worte
und ich werde dir gleich
ich sitze erstarrt im Pflegeheim
ohne Lebenszeichen
wie du in der Stube des Rabbi Löw –
bereit für den Ruf und Befehl –

Ein Wort nimmt mich bei der Hand
und führt mich schlurfend im Kreis
mit stummem Blick
und ich sehe die Welt wie du
sprachlos – willenlos
doch bereit dem Guten zu dienen –

Vielleicht wenn mir der Zettel entrissen wird
mit der Wahrheit
sinke auch ich zusammen
zu einem Haufen Lehm wie du –
der noch immer liegt
auf dem Speicher
der Staronova Synagoge –

Lehm wieder – doch nicht der Lehm des Anfangs –

Lehm der wartet – Lehm der lauscht –

auf die Stimme des Schöpfers
auf das heilige Wort

 

©Ludwig Steinherr

 

 

Dopis Golemovi

V Praze jsem tě chtěl potkat –

Pohlédnout do tvých němých očí

Nebojím se tě
vím
že jsi byl stvořen z hlíny a ze slov
jako my

Duch ti byl vdechnut
abys konal dobro –
a tys sloužil dobru
beze slov
bez vůle

Tvůj záchvat zuřivosti nebyl hřích –
pouze chyba v programu

nejsi schopen zla –
nezabil jsi Ábela jako my
potomci Kaina –

Jsi neškodný
jako obrovské embryo
jako vyhynulý druh hominidů
bez šance
v boji o přežití

Hledal jsem tě v ghettu
viděl jsem stánky u židovského hřbitova
s hliněnými figurkami Golema
Golemovu pekárnu
kde mi nabídli sušenky k ochutnání –

Seděl jsem v restauraci U Golema
viděl jsem tvůj obraz jako mozaiku na podlaze
ale tebe jsem nepotkal –

Kdo ví
možná nakonec i mě opustí slova
a budu se ti podobat
nehybně sedět v domově důchodců
bez známky života
jako ty ve světnici rabiho Löwa
připraven na zavolání a příkaz –

Slovo mne vezme za ruku
a povede mě v kruhu
budu se šourat s němým pohledem
a uvidím svět jako ty
beze slov – bez vůle
ale připraven sloužit dobru –

A možná, že až mi bude vytržen šém
s pravdou
také se sesypu
jako ty, zbyde hromádka hlíny –
která stále ještě leží
na půdě
Staronové synagogy –

Opět hlína – ale ne hlína začátku –

Hlína, která naslouchá – hlína, která čeká –
na hlas svého Stvořitele
na svaté slovo

 

©Ludwig Steinherr

 

 

+ Zum Autor

 

Klára Hůrková. Foto: DAS GEDICHT
Klára Hůrková. Foto: DAS GEDICHT

Klára Hůrková wurde 1962 in Prag geboren und lebt seit 1991 in Aachen. Sie ist Lyrikerin, Prosaautorin, Übersetzerin und Pädagogin, schreibt auf Deutsch und auf Tschechisch. Sie veröffentlichte zehn Gedichtsammlungen, eine literaturwissenschaftliche Monographie und eine Novelle, außerdem Kurzprosa, Essays, Rezensionen und Übersetzungen. Publikumspreis beim Wiener Werkstattpreis 2003, Sparte Lyrik. Klára Hůrková ist Herausgeberin von zwei deutsch-tschechischen Lyrikanthologien, Schlüsselsammlung – Sbírka klíčů (Prag, Družstevní práce 2007), und Über den Dächern das Licht – Nad střechami světlo (Prag, Dauphin 2014). Seit März 2017 schreibt sie ihren eigenen deutsch-tschechischen Poesie-Blog: http://poemataclara.myblog.de.

Klára Hůrková narozena roku 1962 v Praze, od roku 1991 žije v Cáchách. Básnířka, prozaička, překladatelka a pedagožka, píše česky a německy. Publikovala deset básnických sbírek, jednu novelu a jednu literárněvědní monografii, kromě toho krátké prózy, články, recenze a překlady. Cena čtenářů v soutěži Wiener Werkstattpreis 2003, obor poezie. Klára Hůrková je vydavatelkou dvou česko-německých antologií současné poezie, Schlüsselsammlung – Sbírka klíčů (Praha, Družstevní práce 2007), a Über den Dächern das Licht – Nad střechami světlo (Praha, Dauphin 2014). Od března 2017 píše vlastní blog česko-německé poezie: http://poemataclara.myblog.de.

Alle bereits geposteten Poesiedialog-Folgen finden Sie hier.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert