Deutsch-tschechischer Poesiedialog, Folge 9: »Egon Schiele in Krumau« / »Egon Schiele v Krumlově« von Erich Jooß

Klára Hůrková stellt an jedem 17. des Monats interessante lyrische Funde aus ihren beiden Heimatländern Tschechien und Deutschland vor. Sie übersetzt ausgewählte Texte in die jeweils andere Sprache in der Absicht, Ähnlichkeiten und Unterschiede sowie aktuelle Themen und Tendenzen in der Gegenwartslyrik beider Länder herauszustellen. Damit verfolgt sie Spuren einer langen und reichen Kulturtradition, welche durch die fatalen Ereignisse des 20. Jahrhunderts unterbrochen wurde.

 

Spuren hinterlassen

Der Maler Egon Schiele lebte mit seiner Lebensgefährtin Wally Neuzil in Krummau (Český Krumlov), dem Geburtsort seiner Mutter, nachdem er 1911 Wien verlassen hatte. Die malerische Kulisse dieser Stadt wurde zu einem Lieblingsmotiv seiner Kunst. Doch die Bewohner der Stadt mochten seinen Lebensstil nicht und so musste der Maler wieder fortziehen. In Schieles Bildern jedoch lebt die Gegend von Krummau weiter, ebenso wie der Maler in der besagten Gegend seine Spur hinterlassen hat. Der Lyriker Erich Jooß hat Schieles Wirken in Krummau poetisch aufgefangen. Das Gedicht stammt aus der Sammlung »blues in der früh«, die mir Erich Jooß bei seiner letzten Lesung anlässlich der Jubiläumsfeier von DAS GEDICHT in München im Oktober 2017 geschenkt hat.

Zanechat stopy

Malíř Egon Schiele žil se svou družkou Wally Neuzil v Českém Krumlové, rodišti své matky, poté, co opustil Vídeň v roce 1911. Malebná kulisa města se stala oblíbeným motivem jeho tvorby. Ale obyvatelům Krumlova se nelíbil jeho životní styl, takže se malíř po čase odtud odstěhoval. V obrazech Egona Schiele však Krumlov a okolí žijí dodnes, tak jako malíř zanechal v tomto městě své stopy. Básník Erich Jooß Schieleho působení v Krumlově poeticky zachytil básni ze sbírky »blues za časného rána«, kterou mi věnoval při svém posledním čtení u příležitosti jubilejní oslavy časopisu DAS GEDICHT v Mnichově v říjnu 2017.
 

Erich Jooß

Egon Schiele v Krumlově

I

Nad Křížovou horou
leží ledové světlo
podzimu. Jako
umírající rostliny
visí domy
do černé vody.

II

Slepý hudebník
doprovází zpěvem táhlé
písně svého kolovrátku.
Občas spadnou z oken doupat
drobné mince
zabalené v papíru.

III

Barvy na prknech,
které malíř nechává
prodat ve Vídni,
voní
tlejícím listím
z břehů Vltavy.
 

© Erich Jooß
 

+ Das Original

 

+ Zum Autor

 

Klára Hůrková. Foto: DAS GEDICHT
Klára Hůrková. Foto: DAS GEDICHT
Klára Hůrková wurde 1962 in Prag geboren und lebt seit 1991 in Aachen. Sie ist Lyrikerin, Prosaautorin, Übersetzerin und Pädagogin, schreibt auf Deutsch und auf Tschechisch. Sie veröffentlichte zehn Gedichtsammlungen, eine literaturwissenschaftliche Monographie und eine Novelle, außerdem Kurzprosa, Essays, Rezensionen und Übersetzungen. Publikumspreis beim Wiener Werkstattpreis 2003, Sparte Lyrik. Klára Hůrková ist Herausgeberin von zwei deutsch-tschechischen Lyrikanthologien, Schlüsselsammlung – Sbírka klíčů (Prag, Družstevní práce 2007), und Über den Dächern das Licht – Nad střechami světlo (Prag, Dauphin 2014). Seit März 2017 schreibt sie ihren eigenen deutsch-tschechischen Poesie-Blog: http://poemataclara.myblog.de.

Klára Hůrková narozena roku 1962 v Praze, od roku 1991 žije v Cáchách. Básnířka, prozaička, překladatelka a pedagožka, píše česky a německy. Publikovala deset básnických sbírek, jednu novelu a jednu literárněvědní monografii, kromě toho krátké prózy, články, recenze a překlady. Cena čtenářů v soutěži Wiener Werkstattpreis 2003, obor poezie. Klára Hůrková je vydavatelkou dvou česko-německých antologií současné poezie, Schlüsselsammlung – Sbírka klíčů (Praha, Družstevní práce 2007), a Über den Dächern das Licht – Nad střechami světlo (Praha, Dauphin 2014). Od března 2017 píše vlastní blog česko-německé poezie: http://poemataclara.myblog.de.

Alle bereits geposteten Folgen finden Sie hier.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert